Рециклиращата инсталация закупена от Австрийската компания Recent Recycling Machinery GmbH е гаранция за доброто качество на крайния продукт регранулат.

Производствените процеси са прецизирани с грижа към природата посредством сертифицирана системата за управление на околната среда ISO 14001:2004 .

За професионалното обслужване на клиентите фирмата внедри специализиран CRM софтуер