Европроект

Основаване

ЕТ Димитър Христов – НЕТИ е създадена през 1990 година.

1990г.

Стартиране

Компанията започва своята дейност с търговия на едро и дребно на хранителни стоки.

1990г.

Инвестиция

Променя дейността си от търговска към производствена. Новото начинание, бе инвестиция в покупка на собствен недвижим имот и линия за бутилиране на рафинирано слънчогледово масло. Последва закупуване на линия за производство на пластмасови бутилки.

1994г.

Дейност

Фирмата даде приоритет на бизнеса с пластмаса. Стартиране на внос на първичен PVC гранулат и продажбата му в България.

2008г.

Рециклиране

Първи стъпки в бизнеса на рециклиране на пластмаси. Въведена в експлоатация линия за рециклиране на PVC и TPE.

2014г.

Инвестиции

Компанията инвестира в закупуване на имот от 14 000 кв.м. площ. Следвано от поредица от инвестиция за закупуване на инсталация за рециклиране на PP, включително изграждане на собствена фотоволтаична система

2021г.

Проекти

Закупуване и пускане в експлоатация на:

- Цифрово управляема линия за шредиране и премилане на технологични отпадъци

- Линия за екструзия на PVC/TPE/TPV  меки профили за дограми и рекламната индустрия

2023г.
Skip to content