Европроект

Рециклиране на пост-индустриални пластмаси

Предимства

Нети е известна сред клиентите си с точност на доставките, постоянно високото качество на регранулатите и конкурентни цени.

Технологии

Производствените процеси са прецизирани с грижа към природата посредством сертифицирана система за управление на околната среда – ISO 14001.

Решения

За професионалното обслужване на клиентите компанията внедри специализиран CRM софтуер и ERP система за управляване на процесите.

 

Усилията ни са насочени към това да предоставим готово решение с минимален ангажимент на клиента.

Обяви

ЕТ ДИМИТЪР ХРИСТОВ – НЕТИ обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на екструдерна линия за производство на ПВЦ профили“, по проект с акроним PANEURO, ДФП B5.3d.11, финансиран от Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и съфинансиран от бюджета на Република България.

Дата на публикуване: 28.08.2023 г.

Дата на валидност на обявата: 07.09.2023 г. – 17:00

Поканата и документацията за участие са достъпни на следния линк: https://www.eufunds.bg/bg/node/13482

ЕТ „ДИМИТЪР ХРИСТОВ – НЕТИ“ стартира изпълнението на проект „Технологична модернизация в предприятието” Проектът се изпълнява по Национален План за Възстановяване и Устойчивост, Приоритетна ос Интелигентна индустрия, процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ от крайния получател ЕТ „ДИМИТЪР ХРИСТОВ – НЕТИ“. Научете повече за проекта тук.

ЕТ ДИМИТЪР ХРИСТОВ – НЕТИ обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Закупуване и внедряване на софтуерна ERP система за управление на процесите в ЕТ Димитър Христов НЕТИ“, по проект с акроним PANEURO, ДФП B5.3d.11, финансиран от Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и съфинансиран от бюджета на Република България.

Дата на публикуване: 24.08.2023 г. 

Дата на валидност на обявата: 01.09.2023 г. – 17:00

Поканата и документацията за участие са достъпни на следния линк: https://www.eufunds.bg/bg/node/13460

Skip to content